poppel_logo

Regler

Poppelsøen

 • Det er ikke tilladt at begynde dit fiskeri, før du har købt kortet. 
 • Fiskekortet er personligt, men du må gerne have en gæst med, der ikke fisker. Dog max én gæst pr. person med betalt fiskekort. Gæsten skal opholde sig sammen med den betalende fisker og må ikke spærre andre fiskepladser.
 • Der må fiskes med én fiskestang pr. fiskekort. Der må fiskes med en krog pr. stang. (ikke flere kroge op af linen.)
 • Der må ikke forfodres før eller under ørredfiskeri, og der må ikke fiskes med levende agn. (Orm er tilladt)
 • Ørred-arter og solskinsbars må tages med hjem, alle andre arter i søen skal genudsættes. (geder, karper, suder, skaller, muslinger, krebs o.l.)
 • Fisk må kun renses ved rensebordet og ikke i søen.
 • Ryd altid op efter jer selv og benyt de opstillede skraldespande, også til cigaretskodder.
 • Hunde må ikke medtages på området uden forudgående aftale. 
 • Musik og støjende adfærd er ikke tilladt
 • Der må ikke grilles på området, uden undtagelse.
 • Dagskort kan kun bruges inden for vores åbningstid, man kan derfor ikke natfiske.
 • Du må fange ubegrænset antal af stør i den tid, dit fiskekort gælder.

Børnesøen

 • Vil du fiske ved Børnesøen, skal du købe et særskilt fiskekort der kun gælder til Børnesøen. Vil du også fiske i Poppelsøen, (den store sø) skal du købe separat fiskekort hertil.
 • Fangst er nemmere ved Børnesøen. Derfor er fiskeri forbeholdt børn under 12 år ifølge en voksen over 18 år. Børn skal altid være under opsyn.
 • Maks. en gæst pr. familie. Gæster må ikke fiske.
 • Fiskekort til Børnesøen kan kun købes i kioskens åbningstid.
 • Der må kun fiskes med enkeltkrog og bobleflåd.
 • Alle ørred skal hjemtages – ingen genudsætning.

Ørred

 • Alle ørredarter må fanges efter overstående regler for Poppelsøen.
 • Ørreden skal aflives straks efter fangst og skal hjemtages.
 • Fisk, der svømmer i vandkanten, må ikke tages med net. De skal selv bide på krogen. 

Stør

 • Stør skal altid genudsættes. Tyveri eller aflivning af stør fra søen vil medføre en afgift på 800 kr. pr. kg, en politianmeldelse og en bortvisning for altid.
 • Stænger: Skal have en kastevægt, der går op til 60 gr. Spørg i butikken ved tvivl. Ingen fluestænger, UL-grej eller andet.
 • Kroge: Der må kun fiskes med enkeltkrog uden modhage. Cirkelkroge er forbudt.
 • Forfang: De yderste to meter skal være monofil/fluorocarbon på mindst 0,40 mm. da støren kan skære sig på tynde liner.
 • Strækning: Hovedlinen skal være mindst 0,40 mm. monofil-line eller 0,25 mm. fletline
Hvilugastør

Håndtering

 • Fisken må under ingen omstændigheder håndteres i gællerne.
 • Støren løftes ved greb om haleroden med den ene hånd og ved at støtte under bugen med den anden hånd.
 • Afkrogning af støren skal altid foregå på en afkrogningsmåtte. Fejlkrogede stør skal afkroges i vandet og må ikke tages på land.
 • Foto af fangst foregår altid helt nede i knæ med afkrogningsmåtten under fisken. Fisken må max løftes 50 cm over måtten.
 • Vejning må kun ske ved brug af vejeslynge. Det er strengt forbudt med brug af ikea-poser/afkrogningsmåtter eller lign.

Europæiske maller

 • Vores regler for fiskeriet efter maller, er de samme som ovenstående størregler, dog med en enkelt vigtig ændring. 
 • Al håndtering og fotografering skal foregå på selve afkrogningsmåtten. Maller må under ingen omstændigheder løftes.
 • Vi har udsat 5 europæiske maller. Den største vejede ved udsætning 12,5 kg.
Europæisk Malle-1