Forside

Tips og tricks

Ørredfiskeri

  • Fiskeri er altid en uforudsigelig størrelse, hvilket er én af årsagerne til, at fiskeriet fascinerer så mange mennesker. Med ørredfiskeri får du en hyggelig og aktiv form for  fiskeri, hvor alle kan være med. 
  • Hos Poppelsøen Put & Take har vi flere forskellige ørredarter. Læs mere om dem herunder og få tips til ørredfiskeriet året rundt.
  • Vores ørreder varierer i størrelse og er meget velsmagende.
  • Vi har udsat Solskinsbars/Sunshine Bass som må fanges efter gældende ørredregler.

Forår

Ved vandtemperatur over syv grader, begynder fiskene at blive aktive og fightende. En god tommelfingerregel er, at det er nemmest at få bid, hvis der fiskes på 1½ – 2 meters dybde. Du får størst succes med aktivt fiskeri: Agnen skal bevæge sig i vandet, uanset om det er Power Bait, orm eller lignende. Power Bait er ret effektivt. Hvilken farve Power Bait, der er mest effektiv, kan variere fra dag til dag.

Sådan fiskes der med Power Bait: Linen føres gennem bobbelflåddet og herefter bindes krogen på. Gerne en enkeltkrog str. 6. Et splithagl monteres ca. 30 cm foran krogen. Power Bait skal rulles mellem to håndflader, så den får dråbefacon. 

Efterår

Når temperaturen rammer ca. 14 – 15 grader, begynder fiskene at søge efter føde lige under vandoverfladen. Så er det jig-tid. En jig er et lille gummidyr, beregnet tl ørredfiskeri.

Ser du en fisk i vandoverfladen, kastes jiggen ug, og der startes indspinding med det samme, så jiggen rotere lige under overfladen.

Ofte ses der en trykbølge efter jiggen. Når man mærker hugget, skal der ikke gives modhug, før der mærkes et jævnt træk i stangen.
Nu er det tid til, at Powerbait skal flyde i overfladen og trækkes langsomt ind. Når fisken går op og tager powerbaiten skal indspiningen stoppes, så fisken kan sluge baiten. Herefer gives modhug. Fluefisker er også populært ved Poppelsøen. Den bagereste ende af søen egner sig fortrinligt, idet fiskene fortrækker at jage at jage efter små vanddyr i det lave vand. Små fluer eller almindelige iglefluer er rigtig gode. Nogle dage er det små ny, der skal til og andre dage skal der fuld fart over fluen. Spinnefiskeri har også sine gode dage, specielt tidlig morgenfiskeri. På regn og gråvejrsdage kan spinnefiskeriet også give gode resulvtater.

Sommer

Når vandtemperaturen er over 20 grader bliver ørrederne sløve, og det kan være sværere at få bid. Fisk derfor dybt, ca. 180 cm, og stil dig om muligt ved vores pumper under de to broer, der skaber cirkulation i vandet. Det er også om sommeren vi udsætter solskinsbars, som bedre kan tåle en høj vandtetratur. De bidder både på powerbait og spinner.

Vinter

Når vandtemperaturen igen daler til under syv grader, skal fiskene tages helt nede på bunden. Næsten alt liv forsvinder fra overfladen. Her er det godt at bruge Toby Blink på syv gram. Den kan spinnnes lagsomt ind og samtidigt bevæge sig meget aktivr i vandet. Powerbait på bunden er også en god fiskkemetode. Det kan gøres med bly og en lille stump line, som er ca. 30 cm. Gennemløber og spinner kan også have sine gode dage, hvis der fiskes dybt og langsomt.  Fluefiskeriet skal fiskes med synkeline og fluen skal være lidt større på denne årstid. Farven skal være kraftig. 

Arter

Regnbueørred

Guldørred

Solskinsbars

solskinbars 4