Regler

  

FISKERI GENERELT

fisker 3

 • Det er ikke tilladt at begynde dit fiskeri før du har købt et fiskekort.
 • Du må max. have 1 gæst med der ikke fisker, pr. købt fiskekort.  Gæsten skal opholde sig sammen med den pågældene fisker og ikke spærre fiskepladser.
 • Der må fiskes med en fiskestang pr. købt fiskekort. Der må fiskes med en krog pr. stang. (ikke flere kroge op af linen.)
 • Der må ikke forfodres før eller under fiskeriet under ørredfiskeri og der må ikke fiskes med levende agn.
   
   
   
     
 
 ØRRED må fanges og spises

hjemmeside fiskekort voksen

 •  Alle ørredarter må fanges efter overstående regler for fiskeri gennerelt.
 • Ørreden aflives straks efter fangst og skal hjemtages.
 • Fisk der svømmer i vandkanten må ikke tages med net. De skal selv bide på krogen.

                         hjemmeside regler ørred        hjemmeside regler guldørred

 

 

 
   
   
   
   STØR skal genudsættes

stør 1

hjemmeside regler beluga stør

 • Da størren bliver genudsat flere gange her i søen, er det vigtigt at den bliver behandlet ordenligt så den får færrest muligt skader, derfor skal du læse og forstå disse regler inden du går igang. 
 • Aflivning eller forsøg på tyveri af stør medførre bortvisning og erstatningspligt op til 7500 kr. pr. stør.
 • Har du spørgsmål til nedestående regler kan du spørge i butikken. 
hjemmeside regler grej

       STØR GREJ

 • Kroge: Der må kun fiskes med enkeltkrog uden modhage på. (Kan klemmes ind med en tang.) Cirkelkroge er forbudt!
 • Forfang: De yderste 2 m line skal være monofil på min 0,35 mm da størren kan skærre sig på tynde liner.
 • Line: Hovedlinen skal min. være 0,30 monofil-line eller 0,14 mm fletline.
 • Stænger:  Stangen skal have en min. kastevægt der går op til 40gr. Det vil sige at har du en stang der hedder fra 10-40gr. i kastevægt, er dette okay.
 • UL- stænger og fluestænger må man ligeledes heller ikke bruges til stør-fiskeriet.
 hjemmeside regler stør fangst

      FANGST

 • Støren løftes ved fast greb om haleroden og støttes med den anden hånd under buen. Alt skal foregå nede i knæ højde i tilfælde af at du taber støren. Det er strengt forbudt at løfte støren i gællerne. Hvis du vælger at bruge fangstnet SKAL det være et stort finmasket & knudeløst net - alt andet vil skade fisken.
 holde en stør

      AFKROGNING

 • Når fisken kommer op af vandet og skal have krogen ud af munden SKAL den ligges på en afkrogningsmåtte. Disse kan lånes gratis foran butikken.) Fejlkrogede stør skal afkroges i vandet og må ikke tages på land.
 hjemmeside regler afkrogning stør

      FOTO AF FANGST

 • Fotografering af fisken foregår altid helt nede i knæ med en afkrogningsmåtte under fisken i tilfælde af du skulle tabe fisken. 
 hjemmeside regler vejning

      VEJNING

 • Må kun vejes i en vejeslynge, ikke i en IKEA pose eller lign. 
 • Det er forbudt at veje den i gællerne eller lign.
 rscn2848

      GENUDSÆTNING

 • Alle stør skal genudsættes og fisken skal være så kort tid på land som muligt. 

 

Klik her hvis du vil læse mere om hvordan du fanger en stør

 

hjemmeside regler carpe

ANDRE ARTER skal genudsættes

 • Det er kun ørred-arter der må tages med hjem alle andre arter i søen skal genudsættes så som: geder, carper, suder, skaller, muslinger og krebs.
 • Vi anbefaler ikke at fiske efter disse arter, da det er ørred og stør der er den største bestand af.
 

 

 

 

 

 

NATUREN

hjemmeside regler affald
 • Ryd altid op efter dig selv og benyt de opstillede skrældespande.
 • Fisk må kun renses ved rensebordet og ikke i søen.
 • Hunde må ikke medtages på området.
 • Musik og støjende adfærd er ikke tilladt
 • Hvis i vil grille skal grillen sættes på sten-stien og ikke i græsset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sker ved søen

Vejret fra DMI

Kom og se vores nye flotte fiskegrejsbutik ved søen
Mogens Petersen

Poppelsøen
Baltorpvej 208
2750 Ballerup
Tlf. 2750 1570
Poppelsoen@gmail.com

Poppelsøen på Facebook:
facebook