Bækørred

Udsættes kun i visse perioder.

Bækørreden er en strømvandsform af ørreden, og den lever hele sit liv i strømvand i modsætning til havørreden, som vokser op i havet. Bækørreden har på ryg, sider og gællelåg store sorte og røde pletter, som gør den til en meget smuk og meget eftertragtet sportsfisk. I naturen bliver bækørreden meget sjældent over 3 kg, men i dambrug kan den blive meget større. Bækørredens naturlige føde er krebsdyr, orme, vandinsekter og småfisk, så den kan tages på de samme agn som regnbueørreden. Der udsættes med mellemrum bækørreder i Poppelsøen – typisk i størrelsen 1-3 kg.

Belugast0r

Belugastør

Belugastøren stammer fra området omkring Sortehavet og Det Kaspiske Hav, og det er først i 2011, at de første belugastører er sat ud i et par danske put & take-søer. Det er en vandrefisk, der gyder i floderne og vokser op i brak- eller saltvand. Det er den…
Broedding

Brødding

Udsættes kun i visse perioder. Denne smukke laksefisk er en krydsning mellem en fjeldørred (røding) og en kildeørred. Den minder i udseende mest om kildeørreden, men bliver betydelig større. Den kræver forholdsvis koldt og iltrigt vand og trives derfor godt i…

Bækørred

Udsættes kun i visse perioder. Bækørreden er en strømvandsform af ørreden, og den lever hele sit liv i strømvand i modsætning til havørreden, som vokser op i havet. Bækørreden har på ryg, sider og gællelåg store sorte og røde pletter, som gør den til en meget…
Diamantstoer

Diamantstør

Diamantstøren stammer fra området omkring Det Kaspiske Hav og Sortehavet. Ligesom de fleste andre størarter gyder de i ferskvand, men vokser normalt op i brakvand. Det er en af de mindre størarter, der kun bliver godt 2 meter lang og ca. 100 kg.…
Guldoerred

Guldørred

Guldørreden er en forædlet variant af den almindelige regnbueørred, og den kan fanges med de samme metoder. Den er dog kendt for at være ret svær at overliste, så selvom man ofte kan se stimer af guldørreder i vandet, kan det være svært at få dem til at…
Regnbueoerred

Regnbueørred

Regnbueørreden er den mest almindelige ørredart i put & take-vande. Den blev oprindeligt indført til Europa fra Nordamerika i slutningen af 1800-tallet, og den er nu udbredt over det meste af verden. Den kan kendes på det rødlige bånd langs siden og på de…
Sibirisk-st0r

Sibirisk Stør

Den sibiriske stør stammer, som navnet antyder, fra Sibirien. Arten kan blive mere end 2 meter lang og veje mere end 200 kg. I modsætning til de fleste andre stører lever de hele deres liv i ferskvand. Der er udsat 12 sibiriske stører på op til knap 6 kg i…

Det sker ved søen

Vejret fra DMI

Kom og se vores nye flotte fiskegrejsbutik ved søen
Mogens Petersen

Poppelsøen
Baltorpvej 208
2750 Ballerup
Tlf. 2750 1570
Poppelsoen@gmail.com

Poppelsøen på Facebook:
facebook